עצור עדכון נתונים אוטומטי
 • מט"ח
 • מדדים
 • ליבור
 • מטבע שער מסחר % השינוי
   דולר ארה"ב 3.6164 0.00%
   אירו 4.1020 מגמת ירידה0.01%-
   ליש"ט 4.7168 מגמת ירידה0.03%-
  20/02/19  10:00   לטבלת מט"ח
    מדד % השינוי
   פריים 1.75%  
   מחירים לצרכן 101.10 מגמת ירידה0.1%-
   תשומות הבניה 114.00 מגמת עליה0.6%
  30/11/18     לטבלאות מדדים
  מטבע 3 חודשים 6 חודשים
   דולר ארה"ב 2.64 2.74
   אירו -0.35 -0.29
   ליש"ט 0.87 0.99
  19/02/19     לטבלת ליבור