שיעורי ריבית שנתיים לפיקדונות וחסכונות בשקלים

    
 תקופת הפיקדוןפדיום פריים 2-90 יום
 דגם 5071/5
 סכום הפיקדון /ריביתשיעור הריבית התעריפית
 1,000-99,999

P-5.60%=0.40%

  100,000-249,999

P-5.55%=0.45%

250,000    ומעלה

P-5.50%=0.50%

  פדיום מעוקל ריבית משתנה 5065/0 - לא להפקדה ידנית - הריבית זהה לריביות בדגם 5071/5
  פדיום קבוע משועבד 5066/8 - הריבית זהה לריביות בדגם 5164/8
  למפקידים בדיגיטל תינתן הטבה של 0.10%
            
  תקופת הפיקדון13 - 7 ימים29 - 14 ימים59 - 30 ימים
 דגם 5164/8 5165/6 5166/4
 סכום הפיקדון תעריפיתמתואמתתעריפיתמתואמתתעריפיתמתואמת
1,000-99,999 0.75% (0.75%) 0.80% (0.80%) 1.55% (1.56%)
100,000-249,999 0.80%(0.80%)0.85%(0.85%) 1.60%(1.61%)
250,000 ומעלה0.85%(0.85%)0.90%(0.90%)1.65%(1.66%)
הריבית בפיקדון 5430/3 פק"מ חדש חסכון לל"ת - זהה לריביות בדגם 5166/4
דגמים 5164/8, 5165/6, 5166/4 - למפקידים בדיגיטל תינתן הטבה של 0.10%
            
  תקופת הפיקדון89 - 60 ימים179 - 90 ימים180 - 273 ימים
 דגם 5167/2 5168/05207/6
 סכום הפיקדון תעריפיתמתואמתתעריפיתמתואמתתעריפיתמתואמת
1,000-99,999 1.70% (1.71%) 1.75% (1.76%) 1.90% (1.91%)
100,000-249,999 1.75%(1.76%)1.80%(1.81%) 1.95%(1.96%)
250,000 ומעלה1.80%(1.81%)1.85%(1.86%)2.00%(2.01%)
הריביות בדגמים 5630/5 – פק"מ חדש עו"ש לל"ת, 5724/6 – פיקדון לל"ת מני"ע, זהות לריביות בדגם 5207/6
דגמים 5167/2, 5168/0, 5207/6 - למפקידים בדיגיטל תינתן הטבה של 0.10%
    
דגם104/0
  נקודת יציאה
בתום חודש
נקודת יציאה
בתום חודשיים
נקודת יציאה
בתום 3 חודשים
נקודת יציאה
בתום 4 חודשים
נקודת יציאה
בתום 5 חודשים
6 חודשים -  בפרעון
סכום החיסכון/ריביתתעריפיתמתואמתתעריפיתמתואמתתעריפיתמתואמתתעריפיתמתואמתתעריפיתמתואמתתעריפיתמתואמת
 1,000-99,9991.300% 1.307% 1.350% 1.357% 1.350% 1.356% 1.400% 1.406% 1.450% 1.456% 1.500% 1.505%
 100,000-249,999 1.400% 1.409% 1.450% 1.458% 1.450% 1.457% 1.500% 1.507%1.550%1.557% 1.600% 1.606%
250,000    ומעלה1.500%1.510%1.550%1.560%1.550%1.559%1.600%1.608%1.650%1.657%1.700%1.707%
  ניתן להפקיד לפיקדון בכל הערוצים, למעט עמדות קהל
    
 שם ודגם הפיקדוןפק"מ קבוע ל 274-364 ימים 5208/4
 סכום הפיקדוןשיעור הריבית התעריפית והמתואמת
 1,000-99,999

2.40%

 100,000-249,999

2.50%

250,000    ומעלה

2.60%

  ניתן להפקיד בערוצי הדיגיטל בלבד
    
 שם ודגם הפיקדוןפק"מ קבוע ל 365 ימים 5421/4
 סכום הפיקדוןשיעור הריבית התעריפית והמתואמת
 1,000-99,999

3.40%

 100,000-249,999

3.45%

250,000    ומעלה

3.50%

  למפקידים בדיגיטל תינתן הטבה של 0.10%
  ניתן להפקיד לפיקדון בכל הערוצים, למעט עמדות קהל
       
דגם231/1
  נקודת יציאה
בתום 3 חודשים
נקודת יציאה
בתום 6 חודשים
נקודת יציאה
בתום 9 חודשים
12 חודש -  בפרעון
סכום החיסכון/ריביתתעריפיתמתואמתתעריפיתמתואמתתעריפיתמתואמתתעריפית ומתואמת
 1,000-99,9992.100% 2.116% 2.300% 2.313% 2.500% 2.507% 2.700%
 100,000-249,9992.250% 2.269% 2.450%2.465%2.650% 2.658% 2.850%
 250,000  ומעלה2.400%2.421%2.600%2.616%2.800%2.809%3.000%
    

דגם

 108/1
נקודת יציאה
בתום  12 חודשים
נקודת יציאה
בתום  18 חודשים
נקודת יציאה
בתום  24 חודשים
נקודת יציאה
בתום  30 חודשים
נקודת יציאה
בתום  3 שנים

סכום החיסכון/ריבית

 תעריפית

 מתואמת

 תעריפית ומתואמת

 1,000-99,9991.600%1.606%1.700%1.750%1.850%1.950%2.100%
 100,000-249,9991.700%1.707%1.800%1.850%1.950%2.050%2.200%
 250,000 ומעלה1.800%1.808%1.900%1.950%2.050%2.150%2.300%
 
     
 שם ודגם הפיקדוןחציוני זמין כל שבוע 5173/7
 סכום הפיקדוןשיעור הריבית התעריפית
 1,000-99,999

P-5.45%=0.55%

 100,000-249,999

P-5.40%=0.60%

250,000    ומעלה

P-5.35%=0.65%

  למפקידים בדיגיטל תינתן הטבה של 0.10%
  ניתן להפקיד לפיקדון בכל הערוצים, למעט עמדות קהל
  
 תקופת הפיקדון7-13 ימים14-29 ימים30-59 ימים
 דגם 5126/6 5232/7 5425/6
 סכום הפיקדוןשיעור הריבית התעריפית
 1,000-99,999

P-5.32%=0.68%

P-5.07%=0.93%

P-4.60%=1.40%

 100,000-249,999

P-5.27%=0.73%

P-5.02%=0.98%

P-4.55%=1.45%

250,000    ומעלה

P-5.22%=0.78%

P-4.97%=1.03%

P-4.50%=1.50%

דגמים 5126/6, 5232/7, 5425/6 - למפקידים בדיגיטל תינתן הטבה של 0.10%
   
 תקופת הפיקדון60-89 ימים90-179 ימים
 דגם 5526/05632/1
 סכום הפיקדוןשיעור הריבית התעריפית
 1,000-99,999

P-4.48%=1.52%

P-4.38%=1.62%

 100,000-249,999

P-4.43%=1.57%

P-4.32%=1.68%

250,000    ומעלה

P-4.38%=1.62%

P-4.27%=1.73%

דגמים 5526/0, 5632/1 - למפקידים בדיגיטל תינתן הטבה של 0.10% 
   
 שם ודגם הפיקדוןפק"מ פריים ל 365 ימים 5789/8
 סכום הפיקדוןשיעור הריבית התעריפית
 1,000-99,999

P-2.50%=3.50%

 100,000-249,999

P-2.40%=3.60%

250,000    ומעלה

P-2.30%=3.70%

  למפקידים בדיגיטל תינתן הטבה של 0.10%
  ניתן להפקיד לפיקדון בכל הערוצים, למעט עמדות קהל
       
דגם216/2
  מועד המשיכה
נקודת יציאה
בתום 3 חודשים
נקודת יציאה
בתום 6 חודשים
נקודת יציאה
בתום 9 חודשים
פרעון בתום שנה
סכום ההפקדהשיעור הריבית
התעריפית
שיעור הריבית
התעריפית
שיעור הריבית
התעריפית
שיעור הריבית
התעריפית
 1000 - 99,999p-3.70%=2.30%
p-3.50%=2.50%
p-3.30%=2.70%
p-3.10%=2.90%
 100,000 - 249,999 p-3.55%=2.45%
p-3.35%=2.65%
p-3.15%=2.85%
p-2.95%=3.05%
250,000 מעל   p-3.40%=2.60%
p-3.20%=2.80%
p-3.00%=3.00%
p-2.80%=3.20%
   
 שם ודגם הפיקדוןפריים ל- 3 שנים - דגם 5701/8
 סכום הפיקדוןשיעור הריבית התעריפית
 1,000-99,999

P-2.30%=3.70%

 100,000-249,999

P-2.20%=3.80%

250,000    ומעלה

P-2.10%=3.90%

  למפקידים בדיגיטל תינתן הטבה של 0.10%
  ניתן להפקיד לפיקדון בכל הערוצים, למעט עמדות קהל
   

דגם

401/0

סכום החיסכון

ריבית תעריפית ומתואמת

 1,000-99,999

1.000%

 100,000-249,999

1.100%

 250,000 ומעלה

1.200%

* קרן לא מובטחת - כאשר הפרשי ההצמדה שליליים קרן החיסכון והריבית בגינה  יקטנו .
   

דגם

513/2

סכום החיסכון

ריבית תעריפית ומתואמת

בפירעון – הגבוה מבין:
מסלול א - ריבית קבועה ללא הצמדה מסלול ב - הצמדה למדד ללא ריבית

 1,000-99,999

3.150%

הצמדה למדד בלבד

 100,000-249,999

3.250%

  250,000 ומעלה

3.350%

   

דגם

103/2

סכום החיסכון

ריבית תעריפית ומתואמת

בפירעון – הגבוה מבין:

מסלול א - ריבית משתנה על בסיס הפריים

מסלול ב - ריבית קבועה

 1,000-99,999

p-2.35%=3.65%

3.16%

 100,000-249,999

p-2.20%=3.80%

3.26%

  250,000 ומעלה

p-2.05%=3.95%

3.36%

       
 סכום

 הפקדה

 חודשי

10,000 -100

 

 ש "ח

( להפקדה בכל הערוצים למעט עמדות קהל )

 דגם

 200/6

 נקודות יציאה

 בתום 6 חודשים בתום 9 חודשים בתום שנה בתום 15 חודשים בתום 18 חודשים בתום 21 חודשים

 ריבית תעריפית

 P-3.40%=2.60%

 P-3.40%=2.60%

 P-3.40%=2.60%

 P-3.36%=2.64%

 P-3.36%=2.64%

 P-3.36%=2.64%

 נקודות יציאה

 בתום שנתיים בתום 27 חודשים בתום 30 חודשים בתום 33 חודשים בפירעון בתום 3 שנים

 ריבית תעריפית

 P-3.32%=2.68%

 P-3.32%=2.68%

 P-3.32%=2.68%

 P-3.30%=2.70%

 P-3.30%=2.70%

 
 }381}}  
10,000 -100 ש"ח
דגם303/8
ריבית תעריפית ומתואמת 3.100%
   
10,000 -100 ש"ח
דגם149/5
 ריבית תעריפית ומתואמת3.200%
     
  סכום הפקדה חודשי

 

10,000 -100 ש"ח  

 דגם

 260/0

 נקודות יציאה

 בתום 12 שנים בתום 13 שנים בפרעון בתום 15 שנים

 ריבית תעריפית ומתואמת

 1.000%

 1.000%

 1.150%

* קרן לא מובטחת - כאשר הפרשי ההצמדה שליליים קרן החיסכון והריבית בגינה  יקטנו .
   
 שם ודגם הפיקדוןהכנסה חודשית ל- 3 שנים 5203/4
 סכום הפיקדוןשיעור הריבית התעריפית
 100,000-249,999

3.15%

  250,000  ומעלה

3.25%