פניה ללשכה לפניות הציבור לוגו לאומי
לקוח יקר,
אם ברצונך לקבל תשובה אישית אנא מלא את פרטיך האישיים.
מומלץ למלא כמה שיותר פרטים על מנת לזרז את הטיפול בפנייתך.
 
*  שם פרטי:
*  שם משפחה:
*  רחוב ומספר בית:
*  ישוב:
   טלפון:
   טלפון נייד:
*  דואר אלקטרוני:
 
לתשומת לבך,
לא ניתן למסור הוראות לביצוע פעולות בחשבון באמצעות הלשכה לפניות הציבור,
לצורך כך יש לפנות ישירות לבנקאישי בסניף בו מתנהל החשבון.

*  תקציר הפניה:
הנני מאשר כי כל הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים והנני רשאי למסרם.
ידוע לי כי הפרטים המבוקשים נדרשים לצורך המשך הטיפול ולא חלה עלי חובה חוקית למסרם, וכי פרטים אלו יוחזקו, כולם או חלקם, במאגרי המידע של הבנק.
    הנני מאשר את האמור לעיל


 *  שדות חובה
שלח סגירה