1.17%  6936.58   נאסד"ק | 0.58%  24651.74   דאו ג'ונס | מדדי בורסה ארה"ב נכון ל 15/12/2017 23:24 -0.14%  3.523   דולר | -0.50%  4.1549   אירו | שערים יציגים נכון ל 15/12 0.22%  1328.88   ת"א 125 | 0.30%  1465.73   ת"א 35 |   מדדי בורסה ת"א נכון ל 17/12/2017 16:24