0.02%  9732.74   נאסד"ק | -0.56%  29232.19   דאו ג'ונס | מדדי בורסה ארה"ב נכון ל 18/02/2020 23:27 -0.35%  3.416   דולר | -0.41%  3.6999   אירו | שערים יציגים נכון ל 18/02 -0.75%  1656.2   ת"א 125 | -0.80%  1714.02   ת"א 35 |   מדדי בורסה ת"א נכון ל 18/02/2020 17:24