0.42%  7987.32   נאסד"ק | 0.15%  26504   דאו ג'ונס | מדדי בורסה ארה"ב נכון ל 19/06/2019 23:31 0.02%  3.5784   דולר | -0.03%  4.0451   אירו | שערי מסחר נכון ל 20/06/2019 15:08 0.77%  1464.98   ת"א 125 | 0.85%  1580.02   ת"א 35 |   מדדי בורסה ת"א נכון ל 20/06/2019 15:12