0.06%  7821.01   נאסד"ק | 0.35%  25758.69   דאו ג'ונס | מדדי בורסה ארה"ב נכון ל 20/08/2018 23:26 0%  3.656   דולר | 0.01%  4.2096   אירו | שערי מסחר נכון ל 21/08/2018 11:16 0.49%  1452.26   ת"א 125 | 0.54%  1621.89   ת"א 35 |   מדדי בורסה ת"א נכון ל 21/08/2018 11:19