1.24%  5983.82   נאסד"ק | 1.05%  20763.89   דאו ג'ונס | מדדי בורסה ארה"ב נכון ל 24/04/2017 23:21 0.04%  3.6507   דולר | -0.1%  3.9712   אירו | שערי מסחר נכון ל 25/04/2017 13:15 -0.11%  1264.09   ת"א 100 | -0.21%  1399.61   ת"א 25 |   מדדי בורסה ת"א נכון ל 25/04/2017 12:55