0.19%  5828.74   נאסד"ק | -0.29%  20596.72   דאו ג'ונס | מדדי בורסה ארה"ב נכון ל 24/03/2017 23:22 0.03%  3.6262   דולר | 0.06%  3.9364   אירו | שערי מסחר נכון ל 27/03/2017 09:32 -0.49%  1250.36   ת"א 100 | -0.63%  1392.66   ת"א 25 |   מדדי בורסה ת"א נכון ל 27/03/2017 09:23