0%  15235.84   נאסד"ק | -0.74%  35490.69   דאו ג'ונס | מדדי בורסה ארה"ב נכון ל 27/10/2021 23:27 0%  3.179   דולר | 0.02%  3.6864   אירו | שערי מסחר נכון ל 28/10/2021 15:05 -0.55%  1920.21   ת"א 125 | -0.51%  1852.77   ת"א 35 |   מדדי בורסה ת"א נכון ל 28/10/2021 15:01