0.61%  7472.41   נאסד"ק | 1.74%  25883.25   דאו ג'ונס | מדדי בורסה ארה"ב נכון ל 15/02/2019 23:26 0.01%  3.6214   דולר | 0.01%  4.095   אירו | שערי מסחר נכון ל 18/02/2019 08:57 0.00%  1427.96   ת"א 125 | 0.00%  1567.72   ת"א 35 |   מדדי בורסה ת"א נכון ל 18/02/2019 07:45