0.65%  6123.25   נאסד"ק | 0.45%  20898.28   דאו ג'ונס | מדדי בורסה ארה"ב נכון ל 22/05/2017 20:09 -0.30%  3.582   דולר | 0.59%  4.0252   אירו | שערים יציגים נכון ל 22/05 0.40%  1297.33   ת"א 100 | -0.06%  1421.59   ת"א 25 |   מדדי בורסה ת"א נכון ל 22/05/2017 17:24