-0.78%  7238.06   נאסד"ק | -0.34%  24664.89   דאו ג'ונס | מדדי בורסה ארה"ב נכון ל 19/04/2018 23:26 -0.22%  3.519   דולר | -0.31%  4.3486   אירו | שערים יציגים נכון ל 18/04 0.39%  1346.37   ת"א 125 | 0.55%  1484.42   ת"א 35 |   מדדי בורסה ת"א נכון ל 17/04/2018 17:24