1.2%  6287.76   נאסד"ק | 0.68%  21851.38   דאו ג'ונס | מדדי בורסה ארה"ב נכון ל 22/08/2017 19:29 0%  3.6222   דולר | 0%  4.262   אירו | שערי מסחר נכון ל 22/08/2017 19:24 0.89%  1270.75   ת"א 100 | 0.88%  1407.05   ת"א 25 |   מדדי בורסה ת"א נכון ל 22/08/2017 17:24