-0.07%  8616.18   נאסד"ק | -0.1%  27881.72   דאו ג'ונס | מדדי בורסה ארה"ב נכון ל 10/12/2019 23:27 -0.17%  3.465   דולר | -0.13%  3.838   אירו | שערים יציגים נכון ל 10/12 0.06%  1616.15   ת"א 125 | -0.01%  1687.89   ת"א 35 |   מדדי בורסה ת"א נכון ל 10/12/2019 17:24