-2.26%  6910.67   נאסד"ק | -2.02%  24100.51   דאו ג'ונס | מדדי בורסה ארה"ב נכון ל 14/12/2018 23:26 0.47%  3.771   דולר | -0.25%  4.2586   אירו | שערים יציגים נכון ל 14/12 0.12%  1441.7   ת"א 125 | 0.08%  1596.03   ת"א 35 |   מדדי בורסה ת"א נכון ל 13/12/2018 17:24