0.46%  6265.25   נאסד"ק | -0.01%  21394.76   דאו ג'ונס | מדדי בורסה ארה"ב נכון ל 23/06/2017 23:20 0%  3.5358   דולר | -0.05%  3.9526   אירו | שערי מסחר נכון ל 26/06/2017 12:38 -0.01%  1296.75   ת"א 100 | 0.14%  1444.16   ת"א 25 |   מדדי בורסה ת"א נכון ל 26/06/2017 13:08