-0.09%  5860.63   נאסד"ק | 0.16%  20775.6   דאו ג'ונס | מדדי בורסה ארה"ב נכון ל 22/02/2017 23:22 0%  3.6992   דולר | -0.04%  3.9132   אירו | שערי מסחר נכון ל 23/02/2017 16:03 -0.28%  1285.69   ת"א 100 | -0.29%  1443.61   ת"א 25 |   מדדי בורסה ת"א נכון ל 23/02/2017 15:56