-3.79%  7502.38   נאסד"ק | -4.06%  21636.78   דאו ג'ונס | מדדי בורסה ארה"ב נכון ל 27/03/2020 23:27 -0.71%  3.598   דולר | -0.08%  3.965   אירו | שערים יציגים נכון ל 27/03 3.38%  1232.08   ת"א 125 | 3.02%  1281.24   ת"א 35 |   מדדי בורסה ת"א נכון ל 26/03/2020 17:31