חשבונות וכספות שלא נדרשו
באפשרותך לחפש ברשימה עפ"י שם פרטי או שם משפחה, או שניהם, בעברית או בלועזית. כמו-כן, תוצאות החיפוש מאפשרות המשך פעולת האיתור עפ"י זיהוי מקורב: שפות, צורות כתיבה שונות של שמות מסויימים וכד'.

באפשרותך לחפש ברשימת חשבונות/כספות שלא נדרשו עפ"י שם פרטי או שם משפחה, או שניהם, בעברית או בלועזית

שם פרטי לאיתור    First name
שם משפחה לאיתור    Last name
 
שים לב!
הקלדת שמות פרטיים שכיחים בלבד עשויה להפיק רשימות ארוכות ולגזול מעט זמן.
 
תוצאות החיפוש כוללות רשימות של שמות וסכומים. השמות מופיעים באותו האופן ובאותה השפה כפי שהם מופיעים ברישומי הבנק המקוריים. הסכומים מייצגים את יתרת הכספים הרשומים לזכות בעלי החשבון, באותו סוג מטבע בו הם מופיעים במקור בספרי הבנק. בנוסף, כוללות הרשימות נתוני קלסר ונתוני דף בנקאיים.
 

הדפסה  
סגירה