מחשבון לאומי
תכנון הלוואות
 
 
בחר את אופן החישוב
מה יהיה סכום ההלוואה?
מה יהיה ההחזר החודשי?
עם יכולת החזר חודשי בסך
ש"ח
אם תיקח הלוואה בסך
ש"ח

תקופת ההלוואה הנוחה לך
חודשים

סוג ההלוואה
צמודת מט"ח שקלית צמודת מדד שקלית לא צמודה
הערכתך לשיעור הריבית: %

הערכת שינוי המדד בתקופת ההלוואה
 עפ"י הערכתך %  עפ"י שנה קודמת

הערכת שינוי השער בתקופת ההלוואה
 עפ"י הערכתך %  עפ"י שנה קודמת

 
התוצאות אינן כוללות תשלומים נלווים כגון: עמלות, ריבית פיגורים וכיו"ב, מוצגות בקירוב בלבד ומבוססות, בין היתר, על ההנחה כי המדד יעלה באופן לינארי שנתי.
הנתונים (לרבות שיעורי ריביות, שיעור מדד וכיו'ב) מעודכנים למועד ביצוע החישוב, אלא אם כן צויין אחרת.
לתשומת לבך, חישוב הריבית הינו שנתי - לפי חודשים מלאים.
תנאי ההלוואות המחייבים הם אלה המפורטים במסמכי ההלוואות שייחתמו בין הלווים לבין הבנק, לרבות בלוח סילוקין.
לתשומת ליבכם, הנתונים לידיעה בלבד. הנוסח הקובע הוא הכתוב בלוח הסילוקין היוצא לאחר העמדת הלוואה במסמכי ההלוואה בבנק.
אין באמור משום הצעה להעמדת אשראי.
אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
 
חשב סגור