התעריפון מעודכן לתאריך : 15/06/2022
שירות מחיר מועד
הגביה
הערות/מידע נוסף
מספר שירות מחיר מועד
הגביה
הערות/מידע נוסף
(1) קבלת מידע בתקשורת לבקשת לקוח

  שירות זה כולל מתן מידע באמצעים כמו: פקס', טלפון סלולארי, דואר אלקטרוני, מכשיר לקריאת כרטיס חיוב.
סעיף 2(ב)(1)(2) לאומי בזמן - חבילה משולבת: - השירות ניתן לגבי כל החשבונות והפיקדונות הקשורים למספרי הלקוח שנבחרו.
- ללא הגבלה במספר המסרונים.
- השירות ללקוחות עסקיים
(למעט עוסקים מורשים) אינו כולל התכתבות עם בנקאי ב-SMS והזמנת שיחה ב-WHATSAPP.
אין לגבות עמלה בעד מסירת העתק אחד של הודעה לבקשת לקוח במהלך שישה חודשים מיום סגירת החשבון; לעניין זה, "הודעה" - הודעה שנשלחה בתקשורת ללקוח מכוח דין במהלך ששת החודשים שקדמו לסגירת החשבון
  (2) לאומי בזמן-חבילה משולבת פטור מעמלה

   
  (3) לאומי בזמן - חבילת בסיס פטור מעמלה

   
(2) מידע במדיה מגנטית או אלקטרונית

   
  - הפקת דיסק תנועות חודשיות, . שוברי תשלום, תנועות עבור . תשלומים חודשיים, דפי חשבון . אלקטרוניים.
140 ש"ח לחודש

סוף חודש  
  - העברת קובץ מידע ללקוח/מלקוח . קבלת מידע ב-EDI 70 ש"ח לחודש

  קבלת מידע ב-15:E.D.I ש"ח לחודש
(3) הפקה ומשלוח דף תנועות בתדירות מיוחדת לבקשת לקוח

   
  - דף תנועות - פירוט יומי 70 ש"ח לחודש

סוף חודש  
  - דף תנועות בתדירות אחרת 6 ש"ח לדף

בביצוע דף תנועות בתדירות אחרת במט"ח: מועד הגביה - סוף רבעון.
(4) גישה ישירה למחשב הבנק

   
  - ללקוח עסק קטן 350 ש"ח לחודש

סוף חודש  
  - ללקוח יחיד 50 ש"ח לחודש

סוף חודש  

הערות לחלק