פניה ללשכה לפניות הציבור לוגו לאומי
לקוח יקר,
אם ברצונך לקבל תשובה אישית אנא מלא את פרטיך האישיים.
מומלץ למלא כמה שיותר פרטים על מנת לזרז את הטיפול בפנייתך.
 
*  
*  
*  

לבירורים כלליים בנושא חשבון הבנק האישי ו/או איתור חשבון, אנא הזן מספר חשבון ומספר ת.ז./דרכון.
   
 
לתשומת לבך,
לא ניתן למסור הוראות לביצוע פעולות בחשבון באמצעות הלשכה לפניות הציבור,
לצורך כך יש לפנות ישירות לבנקאישי בסניף בו מתנהל החשבון.

הנני מאשר כי כל הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים והנני רשאי למסרם.
ידוע לי כי הפרטים המבוקשים נדרשים לצורך המשך הטיפול ולא חלה עלי חובה חוקית למסרם, וכי פרטים אלו יוחזקו, כולם או חלקם, במאגרי המידע של הבנק.
    הריני מאשר את האמור לעיל


 *  שדות חובה
  סגירה שלח