נא לתלות על לוח גילוי נאות מיקום : 12

שעורי ריבית אשראים במט"ח לתאריך 15/04/2024
 
עלון מס : 4913/24
להלן שעורי הריבית המעודכנים על יתרות חובה בחשבון אשראי במט"ח
סוג חשבון 43/0, 60/4, 70/3, 94/3, 95/0
 
לתשומת לבכם
א. הריביות מבוססות על שיעור העוגן היומי כפי שנלקחו ממסכי הרויטרס, ללא עיגולים.
 
המטבע שעורי ריבית למסגרת

במדרג 1

שעורי ריבית למסגרת

 במדרג 2

שעורי ריבית  חריגה
דולר ארה"ב

10.31000%

לשנה

13.31000%

לשנה
פרנק שוויצרי
ין יפני

8.07700%

לשנה
לירה שטרלינג
אירו
 
 
הערות:
- שיעורי הריבית המפורסמים לעיל משקפים מרווח של 4.00% מעל העוגן על מסגרות מאושרות במדרג 1,
מרווח מירבי של 5.00% מעל העוגן על מסגרות מאושרות במדרג 2,
ומרווח מירבי של 8.00% מעל העוגן על כל חריגה מהמסגרת.
- על המסגרות המאושרות תחול עמלת הקצאה בשיעור של 0.565% לרבעון, העמלה נגבית מראש
- בתחילת כל רבעון ובמועד העמדת האשראי.