מדדי מחירים לחודש  מדד שינוי חודשי
מדד המחירים לצרכן (בסיס ממוצע 2022 = 100) 105.40 0.4%
מדד תשומות הבניה (בסיס יולי 2011 = 100) 129.90 -0.2%