שערים יציגים
    באפשרותך לקבל שערי מט''ח יציגים החל משנת 1988:

  1. בחר במטבע הרצוי מתוך אחת משלוש תיבות הרשימה שלהלן
  2. בחר בתאריך הרצוי או טווח תאריכים
  3. לחץ על "חשב" על מנת להציג את השער היציג

מטבע:  
 
 
     ??? ????? ???
 
  לטווח תאריכים:
 
??? ????? ????? ????? ????????
 
??? ????? ???? ????? ????????
  ??? ????? ??? ????