שערי מט''ח לאומי ושערים יציגים הסטוריים
Same Day ח"ש/ח"טמב תוקסעה תועש

ךיראת רחב - םיירוטסה םירעשל
 
םיירקיעה תועבטמה לש םירעש ךינפל
ןאכ ץחל םיפסונ תועבטמ ירעש תגצהל
 
 
16-10-2017  ךיראתל םיינכדע ח"טמ ירעש
םינמוזמ       תואחמה               
הריכמ הינק הריכמ הינק גיצי עבטמ תומכ  
3.5789 3.4070 3.5304 3.4660 3.4960 דולר ארה"ב 1
4.2211 4.0166 4.1630 4.0871 4.1257 אירו 1
4.7606 4.5287 4.6944 4.6088 4.6484 לירה שטרלינג 1
3.1997 3.0471 3.1569 3.0993 3.1260 ין יפני 100
3.6670 3.4906 3.6172 3.5512 3.5830 פרנק שוויצרי 1
2.8167 2.6835 2.7796 2.7289 2.7512 דולר אוסטרלי 1
2.8653 2.7269 2.8247 2.7732 2.7880 דולר קנדי 1
0.2770 0.2408 0.2647 0.2598 0.2625 רנד דרום אפריקני 1
0.4406 0.4183 0.4341 0.4261 0.4303 כתר שוודי 1
0.4535 0.4305 0.4468 0.4386 0.4430 כתר נורווגי 1
0.5677 0.5389 0.5592 0.5490 0.5542 כתר דני 1
0.0000 0.0000 3.8584 3.7880 3.8232 סל המטבעות 1

םיפסונ תועבטמל ח"טמ ירעש