שם מטבע שערים יציגים שערי לאומי לתאריך 10/12/2019
   
  העברות והמחאות מזומן
10/12/2019 קניה מכירה קניה מכירה
דולר ארה"ב דולר ארה"ב 3.4650 3.4339 3.4977 3.3755 3.5457
אירו אירו 3.8380 3.8033 3.8740 3.7380 3.9276
לירה שטרלינג לירה שטרלינג 4.5656 4.5247 4.6088 4.4461 4.6736
ין יפני ין יפני 100 3.1916 3.1625 3.2213 3.1091 3.2651
פרנק שוויצרי פרנק שוויצרי 3.5144 3.4829 3.5476 3.4235 3.5963
דולר אוסטרלי דולר אוסטרלי 2.3571 2.3401 2.3836 2.3019 2.4147
דולר קנדי דולר קנדי 2.6161 2.5939 2.6421 2.5510 2.6798
רנד דרום אפריקני רנד דרום אפריקני 0.2339 0.2330 0.2374 0.2155 0.2490
כתר שוודי כתר שוודי 0.3633 0.3604 0.3671 0.3537 0.3726
כתר נורווגי כתר נורווגי 0.3767 0.3734 0.3804 0.3665 0.3861
כתר דני כתר דני 0.5136 0.5090 0.5185 0.4996 0.5263
סל המטבעות סל המטבעות 3.7371 3.7027 3.7715 0.0000 0.0000