שיעורי ריבית ליבור למטבעות עיקריים (באחוזים)
מטבע 3 חודשים 6 חודשים 12 חודשים
דולר ארה"ב  2.48  2.72  3.02
אירו -0.35 -0.33 -0.21
לירה שטרלינג  0.80  0.91  1.07
ין יפני -0.09  0.01  0.13
פרנק שוויצרי -0.75 -0.67 -0.54
דולר אוסטרלי  2.51  2.51  2.55
דולר קנדי  2.13  2.30  2.53