שיעורי ריבית ליבור למטבעות עיקריים (באחוזים)
מטבע 3 חודשים 6 חודשים 12 חודשים
דולר ארה"ב  2.80  2.90  3.10
אירו -0.36 -0.32 -0.21
לירה שטרלינג  0.90  1.03  1.16
ין יפני -0.10  -0.00  0.11
פרנק שוויצרי -0.73 -0.65 -0.52
דולר אוסטרלי  2.39  2.37  2.75
דולר קנדי  2.28  2.36  2.57