שיעורי ריבית ליבור למטבעות עיקריים (באחוזים)
מטבע 3 חודשים 6 חודשים 12 חודשים
דולר ארה"ב  1.69  1.71  1.77
אירו -0.43 -0.39 -0.32
לירה שטרלינג  0.76  0.80  0.89
ין יפני -0.08 -0.02  0.09
פרנק שוויצרי -0.71 -0.66 -0.54
דולר אוסטרלי  1.16  1.19  1.36
דולר קנדי  1.96  2.00  2.05