שיעורי ריבית ליבור למטבעות עיקריים (באחוזים)
מטבע 3 חודשים 6 חודשים 12 חודשים
דולר ארה"ב  2.31  2.51  2.81
אירו -0.36 -0.31 -0.23
לירה שטרלינג  0.80  0.89  1.04
ין יפני -0.04  0.03  0.14
פרנק שוויצרי -0.73 -0.65 -0.52
דולר אוסטרלי  2.37  2.46  2.75
דולר קנדי  1.96  2.12  2.34