שיעורי ריבית ליבור למטבעות עיקריים (באחוזים)
מטבע 3 חודשים 6 חודשים 12 חודשים
דולר ארה"ב  2.58  2.61  2.72
אירו -0.35 -0.31 -0.20
לירה שטרלינג  0.83  0.94  1.09
ין יפני -0.06  0.01  0.09
פרנק שוויצרי -0.71 -0.64 -0.51
דולר אוסטרלי  1.88  1.89  2.00
דולר קנדי  2.01  2.08  2.22