שיעורי ריבית ליבור למטבעות עיקריים (באחוזים)
מטבע 3 חודשים 6 חודשים 12 חודשים
דולר ארה"ב  2.34  2.22  2.16
אירו -0.38 -0.38 -0.29
לירה שטרלינג  0.78  0.87  0.98
ין יפני -0.07 -0.02  0.04
פרנק שוויצרי -0.72 -0.68 -0.57
דולר אוסטרלי  1.46  1.49  1.51
דולר קנדי  1.98  2.03  2.12