שיעורי ריבית ליבור למטבעות עיקריים (באחוזים)
מטבע 3 חודשים 6 חודשים 12 חודשים
דולר ארה"ב  0.21  0.25  0.34
אירו -0.54 -0.51 -0.46
לירה שטרלינג  0.05  0.07  0.13
ין יפני -0.10 -0.06  0.04
פרנק שוויצרי -0.76 -0.73 -0.61
דולר אוסטרלי  0.25  0.28  0.31
דולר קנדי  0.50  0.68  0.75