שיעורי ריבית ליבור למטבעות עיקריים (באחוזים)
מטבע 3 חודשים 6 חודשים 12 חודשים
דולר ארה"ב  1.95  1.95  1.99
אירו -0.44 -0.41 -0.32
לירה שטרלינג  0.79  0.88  0.99
ין יפני -0.12 -0.07  0.03
פרנק שוויצרי -0.78 -0.71 -0.58
דולר אוסטרלי  1.33  1.17  1.21
דולר קנדי  1.98  2.02  2.13