שיעורי ריבית ליבור למטבעות עיקריים (באחוזים)
מטבע 3 חודשים 6 חודשים 12 חודשים
דולר ארה"ב  0.27  0.35  0.48
אירו -0.44 -0.36 -0.28
לירה שטרלינג  0.09  0.22  0.37
ין יפני -0.05 -0.03  0.10
פרנק שוויצרי -0.69 -0.64 -0.52
דולר אוסטרלי  0.35  0.53  0.70
דולר קנדי  0.56  0.77  0.84