שיעורי ריבית ליבור למטבעות עיקריים (באחוזים)
מטבע 3 חודשים 6 חודשים 12 חודשים
דולר ארה"ב  2.36  2.50  2.75
אירו -0.37 -0.32 -0.25
לירה שטרלינג  0.78  0.89  1.04
ין יפני -0.04  0.02  0.11
פרנק שוויצרי -0.73 -0.65 -0.52
דולר אוסטרלי  2.27  2.35  2.70
דולר קנדי  1.75  1.93  2.14