שיעורי ריבית ליבור למטבעות עיקריים (באחוזים)
מטבע 3 חודשים 6 חודשים 12 חודשים
דולר ארה"ב  1.94  2.17  2.45
אירו -0.38 -0.32 -0.26
לירה שטרלינג  0.56  0.67  0.89
ין יפני -0.07  -0.00  0.10
פרנק שוויצרי -0.74 -0.66 -0.53
דולר אוסטרלי  2.20  2.29  2.40
דולר קנדי  1.66  1.83  2.04