שיעורי ריבית ליבור למטבעות עיקריים (באחוזים)
מטבע 3 חודשים 6 חודשים 12 חודשים
דולר ארה"ב  2.34  2.51  2.78
אירו -0.37 -0.32 -0.23
לירה שטרלינג  0.66  0.78  0.97
ין יפני -0.05  0.01  0.11
פרנק שוויצרי -0.73 -0.64 -0.52
דולר אוסטרלי  2.34  2.36  2.70
דולר קנדי  1.75  1.91  2.12