שיעורי ריבית ליבור למטבעות עיקריים (באחוזים)
מטבע 3 חודשים 6 חודשים 12 חודשים
דולר ארה"ב  2.68  2.75  2.91
אירו -0.34 -0.29 -0.17
לירה שטרלינג  0.87  0.99  1.12
ין יפני -0.09  -0.00  0.10
פרנק שוויצרי -0.72 -0.65 -0.51
דולר אוסטרלי  2.23  2.32  2.55
דולר קנדי  2.15  2.25  2.43