שיעורי ריבית ליבור למטבעות עיקריים (באחוזים)
מטבע 3 חודשים 6 חודשים 12 חודשים
דולר ארה"ב  1.45  1.07  0.97
אירו -0.29 -0.24 -0.19
לירה שטרלינג  0.56  0.70  0.84
ין יפני -0.05 -0.02  0.09
פרנק שוויצרי -0.67 -0.60 -0.45
דולר אוסטרלי  1.30  1.17  0.98
דולר קנדי  1.58  1.53  1.51