שיעורי ריבית ליבור למטבעות עיקריים (באחוזים)
מטבע 3 חודשים 6 חודשים 12 חודשים
דולר ארה"ב  2.15  2.03  1.95
אירו -0.44 -0.45 -0.42
לירה שטרלינג  0.77  0.81  0.87
ין יפני -0.10 -0.05  0.03
פרנק שוויצרי -0.84 -0.81 -0.72
דולר אוסטרלי  1.30  1.37  1.35
דולר קנדי  1.96  1.97  2.03