1.03%  7716.53   נאסד"ק | 0.96%  25762.66   דאו ג'ונס | מדדי בורסה ארה"ב נכון ל 26/03/2019 17:38 0.04%  3.622   דולר | 0.06%  4.0901   אירו | שערי מסחר נכון ל 26/03/2019 17:26 1.42%  1412.66   ת"א 125 | 1.34%  1543.04   ת"א 35 |   מדדי בורסה ת"א נכון ל 26/03/2019 17:24