מחשבון לאומי
מחשבון לחישוב הטבות מס לשנת 2007
 
 
לנוחותך מחשבון לחישוב סכומי ההפקדות הנדרשות לקבלת הטבות מס מירביות בקופות גמל וקרנות השתלמות.
הכנסה
  חודשית
  שנתית
ש''ח
סטטוס
עצמאי
בעל שליטה בחברת מעטים
שכיר (בקופות גמל כחוסך עצמאי)
 
גיל (מתחילת השנה)
עד 50
מעל 50
 
 
סגור