מחשבון לאומי
מחשבון בונדס
 
 
"חשבו את ערך אגרות החוב "בונדס מדינת ישראל

.לשרותכם מחשבון לחישוב ערך אגרות החוב "בונדס מדינת ישראל" לפי תאריך הפדיון
.לבחירתכם חישוב של אגרת חוב בודדת או של מספר אגרות חוב יחדיו
  
סוג תעודה
מספר אגרות-החוב
תאריך הנפקה
$-סכום מקורי ב


הוסף אגרת חוב הסר אגרת חוב
תאריך פדיון מתוכנן
?איך זה עובד
.(בחרו את סוג אגרת החוב שברשותכם(כמופיע בקדמת/גב התעודה .1
.הקישו את ערכה המקורי של אגרת החוב בדולרים .2
.בחרו בתאריך ההנפקה .3
.הקישו את מספר אגרות החוב מהסוג שבחרתם .4
.בחרו בתאריך הפדיון המוקדם הרצוי לכם .5
.לחצו על כפתור "חשב" וקבלו את ערך אגרת החוב, נכון לתאריך הפדיון שבחרתם .6
 
?איך מחשבים יותר מסוג אחד של אגרות חוב
.לחצו על הוסף אג"ח .1
.בשדות החדשים שיפתחו, מלאו את פרטי אגרת החוב הנוספת .2
.לחצו "חשב" ותקבלו את פרוט ערכי אגרות החוב נכון ליום הפדיון שבחרתם .3
.הפרוט מתיחס לכל אגרת חוב בנפרד ולסכום הכולל  
הבהרה משפטית