חלק 1 - חשבון עובר ושב - לאומי לוגו לאומי
רשימת תת פרקים של החלק. לצפייה בפירוט עמלות לחץ על תת הפרק הרצוי:
1(א) - שירותים נפוצים בחשבון עובר ושב
1(ב) - שירותים מיוחדים או עסקיים
1(ג) - מסלול
נספח לחלק 1

לתת-הפרק הבא     לתת-הפרק הקודם
סגור לחלק הבא     הדפסההדפסה