נספח א' - הטבות לקבוצות אוכלוסיה בעמלות הבנק - לאומי

לוגו לאומי

הבהרות

  • מובהר כי אין כפל הטבות. ככל שעבור שירות מהשירותים הנ"ל קיימים סוגים נוספים של הטבות (כגון הטבות לקבוצות אוכלוסיה ו/או בגין שימוש בערוצים ישירים), תחושב העמלה לפי ההטבה הגבוהה מבין סוגי ההטבות.

  • תעריפי העמלות המצוינים נכונים למועד זה וכפופים לכל שינוי עתידי.

בחר תעריפוןבחר מגזר


נספח א' - הטבות לקבוצות אוכלוסיה בעמלות הבנק
לקוחות PEPPER

שם עמלה הטבה/מחיר
חלק 1 - חשבון עובר ושב 
עמלת מינימום  פטור מעמלה 
ערוץ ישיר-זיכוי ח-ן באמצעות מסלקה  פטור מעמלה 
ערוץ ישיר-חיוב כרטיס אשראי  פטור מעמלה 
ערוץ ישיר-הפקדת מזומן  פטור מעמלה 
ערוץ ישיר-משיכת מזומן בכספומט  פטור מעמלה 
ערוץ ישיר-העברה/ הפקדה לחשבון אחר  פטור מעמלה 
ערוץ ישיר-תשלום שובר  פטור מעמלה 
ערוץ ישיר-שאילתת מידע בכל נושא  פטור מעמלה 
ערוץ ישיר-משיכת שיק  פטור מעמלה 
ערוץ ישיר-הפקדת שיק  פטור מעמלה 
ערוץ ישיר-חיוב על פי הרשאה/הוראת קבע  פטור מעמלה 
פנקס שיקים- רגיל (בפיקוח)  פטור מעמלה 
חיוב מושך בהחזרת שיק מסיבה טכנית  19 ש"ח לפעולה 
הוראה לביטול חיוב בודד ע"פ הרשאה  17 ש"ח לפעולה 
הוראה לביטול חיוב בודד ע"פ הוראת קבע  17 ש"ח לפעולה 
הוראה לביטול חיוב שיק  17 ש"ח לפעולה 
חלק 3 - אשראי 
עמלת הקצאת אשראי - יחיד  פטור מעמלה 
עמלת פירעון מוקדם- עמלה תפעולית  פטור מעמלה 
חלק 4 - ניירות ערך 
ק/מ/פ של ני"ע בחו"ל:   
-ק/מ/פ במסלול שברי מניות באופן מרוכז  פטור מעמלה 
אחת ליום   
-ק/מ/פ במסלול של מניות שלמות במסחר רציף   
בהוראת :MARKET/LIMIT   
--עד 40 פעולות בשנה קלנדרית  8 ש"ח 
--החל מהפעולה ה-41 בשנה קלנדרית  28 ש"ח 
-ק/מ שלא בוצעה  פטור מעמלה 
דמי נהול פקדון ני"ע הנסחרים בחוץ לארץ   
-שווי פקדון ממוצע (יומי לפי מס' הימים  %0.15 לרבעון 
ברבעון) של עד 100 אש"ח (כולל)  מכסימום 100 ש"ח לפקדון 
-שווי פקדון ממוצע (יומי לפי מס' הימים  %0.1 לרבעון 
ברבעון) העולה על 100 אש"ח   
חלק 6 - כרטיסי חיוב 
דמי כרטיס  פטור מעמלה 

בחר מגזר

עודכן בתאריך  15/06/2022   
סגירה הדפסההדפסה