נספח א' - הטבות לקבוצות אוכלוסיה בעמלות הבנק - לאומי

לוגו לאומי

הבהרות

  • מובהר כי אין כפל הטבות. ככל שעבור שירות מהשירותים הנ"ל קיימים סוגים נוספים של הטבות (כגון הטבות לקבוצות אוכלוסיה ו/או בגין שימוש בערוצים ישירים), תחושב העמלה לפי ההטבה הגבוהה מבין סוגי ההטבות.

  • תעריפי העמלות המצוינים נכונים למועד זה וכפופים לכל שינוי עתידי.

  • "לאומי טוטאל דיגיטל" סגור להצטרפות לקוחות חדשים.

בחר תעריפוןבחר מגזר


נספח א' - הטבות לקבוצות אוכלוסיה בעמלות הבנק
לאומי טוטאל דיגיטל

שם עמלה הטבה/מחיר
חלק 1 - חשבון עובר ושב 
עמלת מינימום  פטור מעמלה 
ערוץ ישיר-זיכוי ח-ן באמצעות מסלקה  פטור מעמלה 
החזר עמלה  פטור מעמלה 
ערוץ ישיר-חיוב כרטיס אשראי  פטור מעמלה 
ערוץ ישיר-הפקדת מזומן  פטור מעמלה 
ערוץ ישיר-משיכת מזומן בכספומט  פטור מעמלה 
ערוץ ישיר-העברה/ הפקדה לחשבון אחר  פטור מעמלה 
ערוץ ישיר-תשלום שובר  פטור מעמלה 
ערוץ ישיר-שאילתת מידע בכל נושא  פטור מעמלה 
ערוץ ישיר-משיכת שיק  פטור מעמלה 
ערוץ ישיר-הפקדת שיק  פטור מעמלה 
ערוץ ישיר-חיוב על פי הרשאה/הוראת קבע  פטור מעמלה 
פנקס שיק רגיל(פ)הזמנה עד 5 בשנה בע.ישיר  פטור מעמלה 
הוראה לביטול חיוב שיק - בערוץ ישיר  פטור מעמלה 
העברה בערוץ ישיר במערכת זיכויים RTGS  פטור מעמלה 
העברה במערכת RTGS - עד 1,000,000 ש"ח  פטור מעמלה 
חלק 3 - אשראי 
עמלת הקצאת אשראי - יחיד  פטור מעמלה 
הלו.במט"ח מעל 100,000 ש"ח חידוש  פטור מעמלה 
הלו.צמוד למדד מעל 100000 ש"ח, חידוש  פטור מעמלה 
הלוו.צמוד למט"ח מעל 100000 ש"ח,חידוש  פטור מעמלה 
טיפול בהלו.שאינן לדיור-מעל 100000 שח  פטור מעמלה 
הלו.שאינן לדיור מעל 100,000 ש"ח,חידוש  פטור מעמלה 
חלק 4 - ני"ע (הטבה בכפוף למינ' בק/מ ני"ע) 
ק/מ בערוץ ישיר אג"ח ומניות הנסחרות בארץ  0.400 אחוז גביה 
ד.נ. פקדון ני"ע הנסחרים בארץ-לרבעון  0.125 אחוז גביה 

בחר מגזר

עודכן בתאריך  15/06/2022   
סגירה הדפסההדפסה