נספח א' - הטבות לקבוצות אוכלוסיה בעמלות הבנק - לאומי

לוגו לאומי

הבהרות

  • מובהר כי אין כפל הטבות. ככל שעבור שירות מהשירותים הנ"ל קיימים סוגים נוספים של הטבות (כגון הטבות לקבוצות אוכלוסיה ו/או בגין שימוש בערוצים ישירים), תחושב העמלה לפי ההטבה הגבוהה מבין סוגי ההטבות.

  • תעריפי העמלות המצוינים נכונים למועד זה וכפופים לכל שינוי עתידי.

  • הטבות לפי חלק 6 בכרטיסי אשראי אינן כוללות כרטיסי FIRST ו- FLY CARD.

בחר תעריפוןבחר מגזר


נספח א' - הטבות לקבוצות אוכלוסיה בעמלות הבנק
לאומי סטודנט

שם עמלה הטבה/מחיר
חלק 1 - חשבון עובר ושב 
עמלת מינימום  פטור מעמלה 
פ.פקיד:הפקדת מזומן  פטור מעמלה 
פ.פקיד:משיכת מזומן  פטור מעמלה 
פ.פקיד: תדפיס לבקשת לקוח  פטור מעמלה 
פ.פקיד:העברה/ הפקדה לחשבון אחר  פטור מעמלה 
פ.פקיד:פדיון שיק  פטור מעמלה 
פ.פקיד:הפקדת שיק  פטור מעמלה 
פ.פקיד:תשלום שובר  פטור מעמלה 
פ.פקיד: פריטת מזומן  פטור מעמלה 
ערוץ ישיר-זיכוי ח-ן באמצעות מסלקה  פטור מעמלה 
ערוץ ישיר-חיוב כרטיס אשראי  פטור מעמלה 
ערוץ ישיר-הפקדת מזומן  פטור מעמלה 
ערוץ ישיר-משיכת מזומן בכספומט  פטור מעמלה 
ערוץ ישיר-העברה/ הפקדה לחשבון אחר  פטור מעמלה 
ערוץ ישיר-תשלום שובר  פטור מעמלה 
ערוץ ישיר-שאילתת מידע בכל נושא  פטור מעמלה 
ערוץ ישיר-משיכת שיק  פטור מעמלה 
ערוץ ישיר-הפקדת שיק  פטור מעמלה 
ערוץ ישיר-חיוב על פי הרשאה/הוראת קבע  פטור מעמלה 
פנקס שיקים- רגיל (בפיקוח)  50 אחוז הטבה 
חלק 3 - אשראי 
הלו.במט"ח מעל 100,000 ש"ח חידוש  50 אחוז הטבה 
הלו.צמוד למדד מעל 100000 ש"ח, חידוש  50 אחוז הטבה 
הלוו.צמוד למט"ח מעל 100000 ש"ח,חידוש  50 אחוז הטבה 
טיפול בהלו.שאינן לדיור-מעל 100000 שח  50 אחוז הטבה 
הלו.שאינן לדיור מעל 100,000 ש"ח,חידוש  50 אחוז הטבה 
נכיון שיקים-מעל 50,000 ש"ח  50 אחוז הטבה 
טיפול בהלו. לדיור לזכאי משרד השיכון  50 אחוז הטבה 
רישום שעבודים ע"י נציג הבנק אצל רשם  50 אחוז הטבה 
שינוי שיעבודים בבנק להלו. שאינן לדיור  50 אחוז הטבה 
שינוי שיעבודים - אצל רשם  50 אחוז הטבה 
יצירת שיעבוד-בנק אחר בהלו.שאינן לדיור פ  50 אחוז הטבה 
חלק 4 - ני"ע (הטבה בכפוף למינ' בק/מ ני"ע) 
קנייה/מכירה מניות הנסחרות בבורסה בת"א  0.500 אחוז גביה 
קנייה/מכירה אג"ח הנסחרות בבורסה בת"א  0.350 אחוז גביה 
דמי ניהול ניע ישראל - לרבעון  0.075 אחוז גביה 
דמי ניהול ניע חו"ל - לרבעון  0.100 אחוז גביה 
חלק 5 - מטבע חוץ 
חליפין - מט"י-מט"ח  50 אחוז הטבה 
חליפין מט"ח-מט"ח  50 אחוז הטבה 
פעולה בבנקנוטים  50 אחוז הטבה 
חלק 6 - כרטיסי חיוב 
דמי כרטיס אשראי - מועדון לאומי סטודנט  פטור מעמלה 
4 שנים   

בחר מגזר

עודכן בתאריך  15/06/2022   
סגירה הדפסההדפסה