נספח א' - הטבות לקבוצות אוכלוסיה בעמלות הבנק - לאומי

לוגו לאומי

הבהרות

  • מובהר כי אין כפל הטבות. ככל שעבור שירות מהשירותים הנ"ל קיימים סוגים נוספים של הטבות (כגון הטבות לקבוצות אוכלוסיה ו/או בגין שימוש בערוצים ישירים), תחושב העמלה לפי ההטבה הגבוהה מבין סוגי ההטבות.

  • תעריפי העמלות המצוינים נכונים למועד זה וכפופים לכל שינוי עתידי.

  • הטבות לפי חלק 6 בכרטיסי אשראי אינן כוללות כרטיסי FIRST ו- FLY CARD.

בחר תעריפוןבחר מגזר


נספח א' - הטבות לקבוצות אוכלוסיה בעמלות הבנק
לאומי חייל משוחרר

שם עמלה הטבה/מחיר
חלק 1 - חשבון עובר ושב 
עמלת מינימום  50 אחוז הטבה 
פ.פקיד:הפקדת מזומן  50 אחוז הטבה 
פ.פקיד:משיכת מזומן  50 אחוז הטבה 
פ.פקיד:פדיון שיק  50 אחוז הטבה 
פ.פקיד:הפקדת שיק  50 אחוז הטבה 
פ.פקיד:תשלום שובר  50 אחוז הטבה 
פ.פקיד: פריטת מזומן  50 אחוז הטבה 
ערוץ ישיר-זיכוי ח-ן באמצעות מסלקה  50 אחוז הטבה 
ערוץ ישיר-חיוב כרטיס אשראי  50 אחוז הטבה 
ערוץ ישיר-הפקדת מזומן  פטור מעמלה 
ערוץ ישיר-משיכת מזומן בכספומט  50 אחוז הטבה 
ערוץ ישיר-תשלום שובר  פטור מעמלה 
ערוץ ישיר-משיכת שיק  פטור מעמלה 
ערוץ ישיר-הפקדת שיק  פטור מעמלה 
ערוץ ישיר-חיוב על פי הרשאה/הוראת קבע  50 אחוז הטבה 
פנקס שיקים-רגיל (בפיקוח) -5 פנקסים בשנה  פטור מעמלה 
חיוב מושך בהחזרת שיק מסיבה טכנית  50 אחוז הטבה 
הוראה לביטול חיוב הרשאה/ה"ק/שיק  50 אחוז הטבה 
חלק 4 - ני"ע (הטבה בכפוף למינ' בק/מ ני"ע) 
קנייה/מכירה מניות הנסחרות בבורסה בת"א  0.500 אחוז גביה 
קנייה/מכירה אג"ח הנסחרות בבורסה בת"א  0.400 אחוז גביה 
דמי ניהול ניע ישראל - לרבעון  0.090 אחוז גביה 
דמי ניהול ניע חו"ל - לרבעון  0.120 אחוז גביה 
חלק 5 - מטבע חוץ 
חליפין - מט"י-מט"ח  40 אחוז הטבה 
חליפין מט"ח-מט"ח  40 אחוז הטבה 
חלק 6 - כרטיסי חיוב 
דמי כרטיס אשראי - מועדון חייל משוחרר  50 אחוז הטבה 
3 שנים   

בחר מגזר

עודכן בתאריך  15/06/2022   
סגירה הדפסההדפסה