נספח א' - הטבות לקבוצות אוכלוסיה בעמלות הבנק - לאומי

לוגו לאומי

הבהרות

  • מובהר כי אין כפל הטבות. ככל שעבור שירות מהשירותים הנ"ל קיימים סוגים נוספים של הטבות (כגון הטבות לקבוצות אוכלוסיה ו/או בגין שימוש בערוצים ישירים), תחושב העמלה לפי ההטבה הגבוהה מבין סוגי ההטבות.

  • תעריפי העמלות המצוינים נכונים למועד זה וכפופים לכל שינוי עתידי.

בחר תעריפוןבחר מגזר


נספח א' - הטבות לקבוצות אוכלוסיה בעמלות הבנק
לאומי צעיר 16-18 ונוער עובד

שם עמלה הטבה/מחיר
חלק 1 - חשבון עובר ושב 
עמלת מינימום  פטור מעמלה 
פ.פקיד:הפקדת מזומן  פטור מעמלה 
פ.פקיד:משיכת מזומן  פטור מעמלה 
פ.פקיד: תדפיס לבקשת לקוח  פטור מעמלה 
פ.פקיד:העברה/ הפקדה לחשבון אחר  פטור מעמלה 
פ.פקיד:פדיון שיק  פטור מעמלה 
פ.פקיד:הפקדת שיק  פטור מעמלה 
פ.פקיד:תשלום שובר  פטור מעמלה 
פ.פקיד: פריטת מזומן  פטור מעמלה 
ערוץ ישיר-זיכוי ח-ן באמצעות מסלקה  פטור מעמלה 
ערוץ ישיר-חיוב כרטיס אשראי  פטור מעמלה 
ערוץ ישיר-הפקדת מזומן  פטור מעמלה 
ערוץ ישיר-משיכת מזומן בכספומט  פטור מעמלה 
ערוץ ישיר-העברה/ הפקדה לחשבון אחר  פטור מעמלה 
ערוץ ישיר-תשלום שובר  פטור מעמלה 
ערוץ ישיר-שאילתת מידע בכל נושא  פטור מעמלה 
ערוץ ישיר-משיכת שיק  פטור מעמלה 
ערוץ ישיר-הפקדת שיק  פטור מעמלה 
ערוץ ישיר-חיוב על פי הרשאה/הוראת קבע  פטור מעמלה 
פנקס שיקים- רגיל (בפיקוח)  פטור מעמלה 
חיוב מושך בהחזרת שיק מסיבה טכנית  50 אחוז הטבה 
חלק 4 - ני"ע (הטבה בכפוף למינ' בק/מ ני"ע) 
קנייה/מכירה מניות הנסחרות בבורסה בת"א  0.500 אחוז גביה 
קנייה/מכירה אג"ח הנסחרות בבורסה בת"א  0.350 אחוז גביה 
דמי ניהול ניע ישראל - לרבעון  0.075 אחוז גביה 
דמי ניהול ניע חו"ל - לרבעון  0.100 אחוז גביה 
חלק 5 - מטבע חוץ 
חליפין - מט"י-מט"ח  50 אחוז הטבה 
חליפין מט"ח-מט"ח  50 אחוז הטבה 
פעולה בבנקנוטים  50 אחוז הטבה 
חלק 6 - כרטיסי חיוב 
דמי כרטיס - מועדון לאומי צעיר  פטור מעמלה 
דמי טעינה - מועדון לאומי צעיר  פטור מעמלה 

בחר מגזר

עודכן בתאריך  15/06/2022   
סגירה הדפסההדפסה