תעריפונים מצומצמים ליחידים ולעסקים קטנים - לאומי

לוגו לאומי

הבהרות

  • מובהר כי אין כפל הטבות. ככל שעבור שירות מהשירותים הנ"ל קיימים סוגים נוספים של הטבות (כגון הטבות לקבוצות אוכלוסיה ו/או בגין שימוש בערוצים ישירים), תחושב העמלה לפי ההטבה הגבוהה מבין סוגי ההטבות.

  • תעריפי העמלות המצוינים נכונים למועד זה וכפופים לכל שינוי עתידי.

בחר תעריפון


תעריפון כרטיסי אשראי דיינרס

שירות מחיר
כרטיסי אשראי - דיינרס  דמי כרטיס - בכרטיס מסוג: דיינרס  15.30 ש"ח
מועד גביה מידי חודש 
     דמי כרטיס-בכרטיס מסוג: דיינרס FLYCARD  19.90 ש"ח
מועד גביה מידי חודש 
     דמי כרטיס-בכרטיס מסוג: דיינרס FLYCARD PREMIUM  31.90 ש"ח
מועד גביה מידי חודש 
     ------ כל התעריפים המופיעים מטה הינם לידיעה בלבד.השירותים ניתנים על ידי חברות האשראי, והעמלות נקבעות ונגבות על ידי-ידיהן.המידע המתפרסם כאן נתקבל מחברת האשראי ובאחריותה.   
עסקה בתשלומים  עמלת תשלום נדחה בשל עסקאות שבוצעו עד יום י"א בשבט התשע"ה (31 בינואר 2015)  0.55 ש"ח לתשלום 
שירותים מיוחדים  (ב) טיפול בהכחשה לא מוצדקת של עסקה.  30 ש"ח 
     (ג) פירעון מוקדם או מיידי של עסקאות.  30 ש"ח 
     (ד) הנפקת כרטיס חליפי.  הנפקה רגילה
30 ש"ח
הנפקה מיידית
40 ש"ח 
שירותים במטבע חוץ  (א) עסקאות בדולר או באירו  2.800% מסכום העסקה 
     עסקאות במטבע אחר  2.800% מסכום העסקה 
     (ב) משיכת מזומן בדולר או באירו ממכשיר אוטומטי בחוץ לארץ  3.500% מסכום העסקה 
     משיכת מזומן במטבע אחר ממכשיר אוטומטי בחוץ לארץ  3.500% מסכום העסקה 
     משיכת מזומן בדולר או באירו בדלפק  3.500% מסכום העסקה 
     משיכת מזומן במטבע אחר בדלפק  3.500% מסכום העסקה 
     משיכת מזומן בחוץ לארץ בחשבון המתנהל באותו מטבע  16 ש"ח 
     (ה) רכישת מטבע חוץ מחלפן באמצעות כרטיס אשראי.  6 דולר 
מידע  (א) הפקה או הדפסה של מסמכים המצויים במאגר הממוחשב לבקשת לקוח.  זמינים - 8 ש"ח, לא זמינים - 25 ש"ח 
     (ב) איתור מסמכים.  15 ש"ח (בתוספת הוצאות) 
שירותים נוספים  לשירותים נוספים העשויים להיות כרוכים במתן שירות של כרטיסי אשראי, ראו התעריפון המלא.   

1.שירותים מיוחדים-בהנפקה רגילה של כרטיס חליפי תינתן הנחה של 50% בביצוע בערוצים ישירים בדיינרס בתוספת הוצאות.

2.שירותים במטבע חוץ-עבור עסקה במטבע חוץ המבוצעת באמצעות כרטיסי FLYCARD תינתן הטבה והעמלה תעמוד על 1.4% ובכרטיסי FLYCARD PREMIUM על 1.2% מסכום העסקה.

3.שירותים במטבע חוץ-עבור משיכת מזומן בחוץ לארץ המבוצעת באמצעות כרטיס מסוג FLYCARD תינתן הטבה והעמלה תעמוד על 2.6% מסכום העסקה.עבור משיכה המבוצעת באמצעות כרטיס מסוג FLYCARD PREMIUM תינתן הטבה והעמלה תעמוד על 2.55% מסכום העסקה.

4.מידע-פטור בביצוע בערוצים ישירים בדיינרס בתוספת הוצאות.

פרטים מלאים בקשר לעמלות המופיעות בתעריפון זה והטבות לקבוצות אוכלוסיה בעמלות הבנק-בתעריפון המלא ללקוחות יחידים ועסקים קטנים.

בחר תעריפון


עודכן בתאריך   11/05/2022   
סגירה הדפסההדפסה