פרק 7 - סחר חוץ
רשימת תת פרקים של הפרק. לצפייה בפירוט עמלות לחץ על תת הפרק הרצוי:
7.1 יבוא - אשראי דוקומנטרי
7.2 יבוא - דוקומנטים לגביה
7.3 יבוא ישיר
7.4 ערבויות במט"ח - סחר בינלאומי
7.5 יצוא - אשראי דוקומנטרי
7.6 יצוא קיום וקיבול- באשראי דוקומנטרי
7.7 יצוא - דוקומנטים לגביה
7.8 יצוא ישיר
7.9 דמי מברקים, דואר,פקס וטלפון
7.10 בירורים בקשר לעסקה
7.11 עסקה לא מורכבת שלא יצאה לפועל

 - אתה נמצא כאן
   
    הדפסה