עצור עדכון נתונים אוטומטי
 • מט"ח
 • מדדים
 • ליבור
 • מטבע שער יציג % השינוי
   דולר ארה"ב 3.3970 מגמת ירידה1.30%-
   אירו 3.5956 מגמת ירידה0.74%-
   ליש"ט 4.1728 מגמת ירידה1.07%-
  27/06/22     לטבלת מט"ח
    מדד % השינוי
   פריים 2.25%  
   מחירים לצרכן 105.50 מגמת עליה0.6%
   תשומות הבניה 126.10 מגמת עליה0.5%
  27/05/22     לטבלאות מדדים
  מטבע 3 חודשים 6 חודשים
   דולר ארה"ב 2.23 2.86
   אירו -0.22 0.22
   ליש"ט 2.20 2.95
  27/06/22     לטבלת ליבור