עצור עדכון נתונים אוטומטי
 • מט"ח
 • מדדים
 • ליבור
 • מטבע שער יציג % השינוי
   דולר ארה"ב 3.4780 מגמת עליה0.95%
   אירו 4.0479 מגמת עליה0.31%
   ליש"ט 4.4267 מגמת עליה0.97%
  24/09/20     לטבלת מט"ח
    מדד % השינוי
   פריים 1.60%  
   מחירים לצרכן 100.20 0.0%
   תשומות הבניה 114.80 מגמת עליה0.1%
  10/04/20     לטבלאות מדדים
  מטבע 3 חודשים 6 חודשים
   דולר ארה"ב 0.23 0.27
   אירו -0.52 -0.50
   ליש"ט 0.06 0.09
  24/09/20     לטבלת ליבור