עצור עדכון נתונים אוטומטי
 • מט"ח
 • מדדים
 • ליבור
 • מטבע שער יציג % השינוי
   דולר ארה"ב 3.5750 מגמת עליה0.19%
   אירו 3.9956 מגמת ירידה0.02%-
   ליש"ט 4.5695 מגמת ירידה0.03%-
  17/05/19     לטבלת מט"ח
    מדד % השינוי
   פריים 1.75%  
   מחירים לצרכן 101.00 מגמת עליה0.3%
   תשומות הבניה 114.20 מגמת עליה0.1%
  30/11/18     לטבלאות מדדים
  מטבע 3 חודשים 6 חודשים
   דולר ארה"ב 2.52 2.55
   אירו -0.35 -0.31
   ליש"ט 0.80 0.91
  17/05/19     לטבלת ליבור