עצור עדכון נתונים אוטומטי
 • מט"ח
 • מדדים
 • ליבור
 • מטבע שער יציג % השינוי
   דולר ארה"ב 3.5420 מגמת עליה0.08%
   אירו 3.9756 מגמת ירידה0.37%-
   ליש"ט 4.4018 מגמת ירידה0.85%-
  16/07/19     לטבלת מט"ח
    מדד % השינוי
   פריים 1.75%  
   מחירים לצרכן 101.10 מגמת ירידה0.6%-
   תשומות הבניה 114.30 0.0%
  30/11/18     לטבלאות מדדים
  מטבע 3 חודשים 6 חודשים
   דולר ארה"ב 2.30 2.21
   אירו -0.41 -0.41
   ליש"ט 0.77 0.80
  16/07/19     לטבלת ליבור