עצור עדכון נתונים אוטומטי
 • מט"ח
 • מדדים
 • ליבור
 • מטבע שער יציג % השינוי
   דולר ארה"ב 3.5210 מגמת ירידה0.56%-
   אירו 3.8963 מגמת ירידה0.37%-
   ליש"ט 4.3829 מגמת ירידה0.52%-
  19/09/19     לטבלת מט"ח
    מדד % השינוי
   פריים 1.75%  
   מחירים לצרכן 101.00 מגמת עליה0.2%
   תשומות הבניה 114.40 מגמת עליה0.1%
  30/11/18     לטבלאות מדדים
  מטבע 3 חודשים 6 חודשים
   דולר ארה"ב 2.16 2.08
   אירו -0.42 -0.41
   ליש"ט 0.78 0.84
  19/09/19     לטבלת ליבור