עצור עדכון נתונים אוטומטי
 • מט"ח
 • מדדים
 • ליבור
 • מטבע שער מסחר % השינוי
   דולר ארה"ב 3.2000 0.00%
   אירו 3.7468 מגמת עליה0.03%
   ליש"ט 4.3879 מגמת עליה0.02%
  27/09/21  15:53   לטבלת מט"ח
    מדד % השינוי
   פריים 1.60%  
   מחירים לצרכן 102.10 מגמת עליה0.3%
   תשומות הבניה 120.00 מגמת עליה0.6%
  10/04/20     לטבלאות מדדים
  מטבע 3 חודשים 6 חודשים
   דולר ארה"ב 0.13 0.16
   אירו -0.56 -0.54
   ליש"ט 0.09 0.15
  27/09/21     לטבלת ליבור