עצור עדכון נתונים אוטומטי
 • מט"ח
 • מדדים
 • ליבור
 • מטבע שער מסחר % השינוי
   דולר ארה"ב 3.4572 מגמת עליה0.03%
   אירו 3.9013 0.00%
   ליש"ט 4.3558 0.00%
  10/07/20  14:58   לטבלת מט"ח
    מדד % השינוי
   פריים 1.60%  
   מחירים לצרכן 100.10 מגמת ירידה0.3%-
   תשומות הבניה 114.70 מגמת ירידה0.1%-
  10/04/20     לטבלאות מדדים
  מטבע 3 חודשים 6 חודשים
   דולר ארה"ב 0.27 0.35
   אירו -0.44 -0.36
   ליש"ט 0.09 0.22
  10/07/20     לטבלת ליבור