עצור עדכון נתונים אוטומטי
 • מט"ח
 • מדדים
 • ליבור
 • מטבע שער מסחר % השינוי
   דולר ארה"ב 3.2056 0.00%
   אירו 3.5686 מגמת ירידה0.03%-
   ליש"ט 4.2875 מגמת ירידה0.04%-
  28/01/22  14:53   לטבלת מט"ח
    מדד % השינוי
   פריים 1.60%  
   מחירים לצרכן 102.60 מגמת עליה0.3%
   תשומות הבניה 121.50 מגמת עליה0.2%
  10/04/20     לטבלאות מדדים
  מטבע 3 חודשים 6 חודשים
   דולר ארה"ב 0.32 0.53
   אירו -0.55 -0.52
   ליש"ט 0.23 0.45
  28/01/22     לטבלת ליבור