עצור עדכון נתונים אוטומטי
 • מט"ח
 • מדדים
 • ליבור
 • מטבע שער יציג % השינוי
   דולר ארה"ב 3.4950 מגמת ירידה0.45%-
   אירו 3.8483 מגמת ירידה0.51%-
   ליש"ט 4.4872 מגמת ירידה0.35%-
  13/11/19     לטבלת מט"ח
    מדד % השינוי
   פריים 1.75%  
   מחירים לצרכן 100.80 מגמת ירידה0.2%-
   תשומות הבניה 114.40 0.0%
  30/11/18     לטבלאות מדדים
  מטבע 3 חודשים 6 חודשים
   דולר ארה"ב 1.91 1.92
   אירו -0.44 -0.40
   ליש"ט 0.79 0.87
  13/11/19     לטבלת ליבור