עצור עדכון נתונים אוטומטי
 • מט"ח
 • מדדים
 • ליבור
 • מטבע שער מסחר % השינוי
   דולר ארה"ב 3.5990 0.00%
   אירו 3.9616 מגמת ירידה0.10%-
   ליש"ט 4.3965 מגמת ירידה0.07%-
  27/03/20  14:59   לטבלת מט"ח
    מדד % השינוי
   פריים 1.75%  
   מחירים לצרכן 100.30 מגמת ירידה0.1%-
   תשומות הבניה 114.70 0.0%
  30/11/18     לטבלאות מדדים
  מטבע 3 חודשים 6 חודשים
   דולר ארה"ב 1.45 1.07
   אירו -0.29 -0.24
   ליש"ט 0.56 0.70
  27/03/20     לטבלת ליבור